September 15, 2010

کینه ها را بریزیم و کمانها را برداریم

کینه ها را بریزیم و کمانها را برداریم

امروز که همه دنیا فریاد های درد زایمان ایران عزیزمان را شنیده اند، ما هنوز گوشهایمان پر از پنبه کینه ها و حسادتهای کور و نخ نما شده است. حتی خیلی از ما ها داستان این کینه ها را دیگر به خاطر نمی آوریم اما بر "خود کینه" ها پافشاری می کنیم. به گمانم زمان برای لحظه ای ایستادن و به پشت سر نگاه کردن و بیرون آوردن پنبه ها از گوشها رسیده است. میخواهم شجاعت آنرا داشته باشم که شاید برای آخرین بار دست دراز کنم به سوی همه آنها که سالیان سال است زخمی ام کرده اند و زخمی شان کرده ام. خاطرات همه مان را اذیت می کند و شاید مرا بیش از همه، اما ارژنگ داوودی را بیش از من. او که با رویای ساختن ایران، هشتمین سال زندانش را و شصت و پنجمین روز اعتصاب غذایش را سپری می کند و چشمان کم سو شده اش، تنها فریاد های ما مبارزان راه آزادی بر سر یکدیگر را می شنود. خوب میدانم چقدر دردناک است دیدن و شنیدن این صحنه ها در زنجیر. می خواهم پنبه گوشم را در بیاورم و خوب به "صدای زایمان ایران آینده" گوش کنم و در چشم همه همرزمان قدیمی ام بنگرم و تلاش کنم معادل واژه ای برای این عبارت پر معنای زبان عامیانه انگلیسی پیدا کنم که
Who Cares?
باور کنیم برای هیچکس مهم نیست که "ما هر کداممان چقدر قهرمان تر بوده ایم؟ و کداممان بیشتر قهرمان تر بوده است؟!" مهم اینست که سهم مبارزه مان را برای آزادی سرزمینمان ادا کنیم. بیایید برای دقایقی خود خواهی هایمان را کنار بگذاریم و به احترام خون همه شهیدان راه آزادی دستان همرزمی دوباره به هم بدهیم و قول بدهیم که در فردای آزادی دوباره پنبه های کینه های گذشته را در گوشمان فرو کرده و تا قیامت صورت همدیگر را چنگ بزنیم! امروز اما روز نبرد دوشادوش یکدیگر رسیده است. بر خیزیم، نفسی تازه کنیم، که همه برخیزند، با دشمن دون بستیزند. بیایید کینه ها را بریزیم و کمانها را برداریم و به سوی ضحاک نشانه بگیریمشان. پاینده ایران
پسر گستاخ ایران

5 comments:

طه زینالی said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

Bekhatere harfi ke man zadam in ro neveshty?
Bebakhshid
Solmaz_B

peyman said...

آقای فخرآور خیلی خوبه از اتحاد نوشتی...این روزنامه اعتماد توقیف شد خیلی به شما ارادت داشته اون دوران ...من چند نسخه اش رو میخواستم پیدا نکردم ...اگه این رو از اون موقع نگه نمیداشتی الان نایاب شده بود و حسرت میخوردی...

پیروز باشی

ندا آزادی said...

امیر روزنامه رو این همه مدت نگه داشتی... wow

باریکلا پسر معلومه خیلی منظمی

امین said...

امیر اینجا چه جوون بودی تو این چند ساله چقدر شکسته شدی!! این روزنامه رو هنوز نگه داشتی یا برات فرستادن؟ خیلی باحاله باقیشم بزار

Locations of visitors to this page