October 19, 2010

احضار مادر و خواهرانم به شعبه دادگاه انقلاب مستقر در زندان اوین

احضار پروانه پیر دهقان (مادرم) و همچنین فاطمه و زهرا فخر آور (خواهرانم) به شعبه دادگاه انقلاب مستقر در زندان اوین


سایه (زهرا) فخر آور، پروانه پیر دهقان، امیر عباس فخر آور و فاطمه (ستاره) فخر آور
خرداد ماه 1388 در فرودگاه شهر استانبول ترکیه

 بیست و هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه، مزدوران ولایت در قوه قضاییه جمهوری اسلامی  با ارسال برگه احضاریه برای مادر و خواهرانم از آنها خواست تا ظرف سه روز خودشان را به شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب (شهید مقدس-مستقر در زندان اوین)، برای تفهیم اتهام اقدام علیه  امنیت ملی معرفی کنند. سه روز پیش هم در یکی دیگر از مراحل بازجویی خواهرم فاطمه را مورد ضرب و شتم قرار داده و با دستبند و چشم بند برای ساعاتی به بازداشتگاه دادگاه انقلاب در زندان اوین منتقل کردند. این احضلریه ها در ادامه فشارهایی است که پس از عاشورای سبز بر خانواده فخر آور افزایش یافته است. محمد رضا فخر آور (آرش) پسر کوچک خانواده، فردای عاشورا دستگیر شده و پس از یکماه سلول انفرادی در زندان اوین به هفت سال زندان تعلیقی محکوم می شود. دختر بزرگ خانواده مهلقا فخر آور و دخترش مهسا در حالی که ویزای فرانسه در پاسپورت داشتند تا به پدر مهسا در پاریس ملحق شوند، توسط مامورین حفاظت اطلاعات ریاست جمهوری از هواپیما پیاده و پاسپورتشان مضادره شده و راهی دادگاه انقلاب در زندان اوین می شوند. پس از سه ماه بازجویی و سرگردانی در راهروهای دادگاه انقلاب قاضی شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب حجت السلام! مقیسه حکم اولیه مبنی بر ممنوع الخروج بودن خواهرم و دخترش را صادر کرد  

سکوت تمام رسانه های فارسی زبان از بی بی سی تا صدای آمریکا و رادیو فردا گرفته تا وبسایت های خبری فارسی، در مورد اخبار این خانواده به مرحله شرم آور و غیر قابل دفاعی رسیده است. امیدواریم منظور این رسانه ها و گردانندگانشان از "دموکراسی" و "تکثر گرایی" و " در ایران آینده برای همه جا هست!" همین رفتاری نباشد که خانواده فخر آور با آن روبرو هستند

 

1 comment:

پریسا said...

جای تاسف داره من فکر می کنم حکومت وقتی کسی رو مظلوم می بینه یا مثل شما فعال تنها و بی رسانه به خانواده ها فشار وارد می کنه
چرا به خانواده های اینهمه زندانی سیاسی گذشته و فعال امروز کار ندارند؟
من معتقدم شما باید این موضوع رو بیش از اینها سریع و جدی پیگری و رسانه ای کنید مبادا خدای نکرده خانواده به ناحق اسیر بشن

Locations of visitors to this page