February 29, 2012

بیلبوردهایی از جنس غیر خودیها برای تبلیغات انتخاباتی

تصمیم نداشته و ندارم وقتم را و وقت شما را با گفتن و نوشتن درباره "انتصابات ولایت فقیهی رفیق خامنه ای" که آنرا انتخابات می خوانند تلف کنم. موضع کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در این خصوص روشن است و از ۱۰ سال پیش بر آن پافشاری کرده ایم. همانزمان که از درون زندان اوین با همکاری ارژنگ داوودی نامه ای نوشتم و با امضای صدها نفر از اعضای کنفدراسیون دانشجویان منتشر شد، اعلام کردیم که تحریم همه نوع انتخابات تا رفراندم نوع نظام با نظارت سازمان ملل متحد، خواست ما می باشد. بخشی از نامه امیر عباس فخرآور (سیاوش) از زندان اوین را که ۲۰ بهمن ماه ۱۳۸۱ توسط شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس مطبوعاتی شان خوانده شد اینجا ببینید


امروز اما عکسهای اختصاصی خبرنگاران کنفدراسیون بدستم رسید که حیفم آمد چیزی ننویسم در این مورد. بیلبوردهای بزرگ تبلیغاتی در تهران تهیه شده است که در کمال ناباوری روی آنها جملاتی از وبسایتهای غیر خودی دیده می شود. بالاترین، رادیو فردا، رادیو زمانه واشینگتن پست، ایندیپندنت، صدای آمریکا و شبکه هایی از این دست که اگر چه برخی از آنها چندان هم عیر خودی نیستند اما استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از این سایتها برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات بسیار جالب و تامل بر انگیز است. رژیم خوب درک کرده است که هیچ مشروعیتی ندارد و همه ارگانهای وابسته به حکومت از کمترین میزان اعتبار در بین مردم بر خوردار است و برای همین دست به دامان بیرون مرزها شده تا التماس کند که مردم به پای صندوقهای تشریفاتی رای رفیق سید علی خامنه ای بروند و به رژیمش مشروعیت هدیه کنند. روی عکسها کلیک کنید و تصاویر بیلبودها را در اندازه واقعی ببینید


No comments:

Locations of visitors to this page