August 16, 2012

همه زندانیان سیاسی را آزاد کنید، به جز ارژنگ داوودی


امروز خبر ها خوب بود. چندین سیاسی که هر روز و هر شب در نامه های شیرین خانم عبادی و بیانیه های فعالین حقوق بشر اسمشان دیده می شد و عکسشان دیده می شد، آزاد شدند. مبارک باشد. یک زندانی سیاسی هم هست در گوشه های سلول انفرادی که اعتصاب غذا هم کرده است و ده سالی هست که شکنجه می شود، اما برای خیلی ها که نانشان را به نرخ فعالیت برای "حقوق بشر خودی ها" می خورند، زیاد شناخته شده نیست. ارژنگ داوودی را می گویم. ارژنگ داوودی ده سال پیش به ۲۵ سال زندان محکوم شد و تمام ده سال گذشته را بدون حق ملاقات و مرخصی در زیر شدیدترین فشارها و شکنجه ها گذرانده است. خانه اش را مصادره کردند. مدرسه اش را تعطیل کردند. اتهام ارژنگ داوودی این است که جنبش آزادی ایرانیان و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی را پایه گذاری کرد و مانیفست جنبش آزادی را نوشت. ارژنگ را آزاد نکنید تا همه گروه های به اصطلاح حقوق بشری که همیشه فراموش می کنند تا نام و تصویر ارژنگ را به گزارشهای "حقوق بشر خودی" شان اضافه کنند، همچنان بتوانند به رفتار زشتشان ادامه بدهند! ارژنگ را آزاد نکنید تا شیرین خانم عبادی که همیشه وقتی ما هم در زندان بودیم فراموش می کرد اسممان را بیاورد، چون "زندانی سیاسی خودی و حکومتی" نبودیم، همچنان فراموش کند نامی از ارژنگ داوودی در گزارشهای حقوق بشری اش بیاورد. ارژنگ را آزاد نکنید تا همه آنها که وجدان ندارند و به نام "فعالین حقوق بشر" آدم فروشی می کنند برای وزارت اطلاعات و اتفاقا یکی از همانها ده سال پیش ارژنگ داوودی را به وزارت اطلاعات لو داد، یک وقت با آزاد شدن ارژنگ رسوا نشوند و دستشان رو نشود! ارژنگ داوودی را که مدیر "مدرسه پوتو حکمت" بود، شاعر است، نویسنده است و یک زندانی سیاسی باشرف و یک قهرمان راه آزادی است، آزاد نکنید تا هنوز مفهومی برای "زندانی سیاسی شرافتمند" بودن، بتواند وجود داشته باشد! ارژنگ را آزاد نکنید چرا که ارژنگ همیشه نوشته است که "قربانی ستمبارگی فقیه خونخوار" است، و تا "فقیه خونخوار" هست باید ارژنگ در زنجیر باشد تا خونخواری فقیه به دنیا ثابت شود. ارژنگ، برادر خوبم، دلم و دلمان برایت خیلی تنگ شده است و میدانم چقدر لحظات در سلول انفرادی تلخ و دیر می گذرد، اما طاقت بیاور و ما هم به همه جا نامه می نویسیم که یادشان نرود هیچوقت نامی از تو نبرند و یادشان بماند که تو را نباید آزاد کرد. آزادی "زندانیان سیاسی خودی" مبارکباد


ارژنگ داوودی و امیرعباس فخرآور در اربیل عراق، اسفند ۱۳۸۱، جهت شرکت در کنگره معارضین (مخالفین صدام)، بیست روز پیش از حمله آمریکا و متحدانش به عراق. در این ویدیو آخرین تصاویر ویدیویی موجود از کاوه گلستان، عکاس نامدار ایرانی هم دیده می شود که چند روز پس از تهیه این فیلم در جنگ و در حین تهیه خبر کشته شد

No comments:

Locations of visitors to this page