September 23, 2012

پرده آخر از نبرد دایناسورها: خامنه ای در برابر هاشمی رفسنجانی


مهدی هاشمی از فرودگاه دبی به مقصد تهران حرکت کرد. باید صمیمانه به دوست خوبم محمد منظرپور (خبرنگار بی بی سی فارسی در واشینگتن) تبریک بگویم برای گزارش خیلی خوب و حرفه ای که از فرودگاه دبی درباره بازگشت مهدی هاشمی رفسنجانی به ایران تهیه کرد. محمد منظرپور در زمان مناسب در مکان مناسب قرار گرفته بود تا تنها سه ثانیه تاریخی را ثبت کند و به تصویر بکشد. مدتها بود کار حرفه ای خبرنگاری در فضای رسانه های فارسی ندیده بودم و دیدن این گزارش خیلی چسبید. حالا باید تخمه بگیریم با پاپ کورن (همان چس فیل اصیل خودمان) و بنشینیم پای کامپیوتر و شاهد نبرد نهایی دایناسورها در ایران باشیم. سالها برای این لحظه ثانیه شماری می کردم: نبرد سید علی خامنه با علی اکبر هاشمی رفسنجانی. هر دو دایناسور، استوانه های خیمه انقلاب اسلامی بودند که پس از  سه دهه به دادگاه، زندان، شکنجه و اعدام فرستادن صد ها هزار از فرزندان پاک و شجاع ایران زمین، حالا در تب قدرت به سراغ فرزندان یکدیگر هم رفته اند. با دستور خامنه ای دیشب را فائزه هاشمی رفسنجانی در زندان اوین خوابید و فردا باید منتظر خبر دستگیری مهدی هاشمی رفسنجانی هم باشیم. همه این حوادث در یکی از پرده های پایانی داستان اینجا چاه نیست که شهریور سال ۱۳۷۹ در زندان اوین نوشته بودم، پیش بینی شده بود. خبر خوب این است که در پایان این پرده های تلخ سرزمینمان آزاد شد. پاینده ایران

No comments:

Locations of visitors to this page