October 28, 2012

سفر تاریخی به کلرادو همراه با کاندیدای جمهوریخواهان و کمپین برای میت رامنی


دوشنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۱۲ (دوم آبانماه ۱۳۹۱) به همراه تیم بزرگی از کمپین حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا که میت رامنی و پل رایان کاندیداهای ریاست جمهوری و معاونت وی از این حزب هستند، به شهر دنور کلرادو رسیدیم. گوشه گوشه شهر برنامه های سخنرانی در حمایت از میت رامنی بر پا بود. شبی پر کار برای همه ما که به قرار داشتن دولت آمریکا در مسیر غلط در چهار سال گذشته اعتقاد داشتیم. مهمترین سخنرانی ساعت نه شب در "آمفی تئاتر صخره های سرخ" انجام می شد. ساعت ۶ جند خیابان آنطرف سخنرانی من با عنوان "آیا ما به ارزشهای آمریکایی اعتقاد داریم یا نه؟" در یکی از سالنهای زیبای این منطقه برگزار شد. محوریت این سخنرانی عبارت بود از: سیاست آمریکا در قبال ایران در سه دهه گذشته، نقش روسیه در انقلاب ۵۷، بازشناسی جنبش آزادیخواهی و جنبش سبز ایران و تفاوتهای آن با شورش اسلامی سال ۱۳۵۷ و همچنین سیاستهایی که میت رامنی بعنوان رئیس جمهور آینده آمریکا در قبال ایران دنبال خواهد کرد. پس از سخنرانی به همراه تیمی از کنفدراسیون دانشجویان ایرانی راهی محل برگزاری سخنرانی رامنی شدیم که یکی از تاریخی ترین سخنرانی های سالهای اخیر وی بود و بسیاری از تحلیل گران این سفر را بازگشت ایالت مهم و سرنوشت ساز کلرادو به کمپ جمهوریخواهان اعلام کردند. ایالت کلرادو در جهل سال گذشته همیشه از ایالتهای سرخ رنگ یا جمهوریخواه بوده است که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته به همراه ایالت ویرجینیا و بسیاری از ایالتهای جمهوریخواه دیگر به گروه ایالتهای آبی یا دموکرات پیوستند تا اوباما بتواند به ریاست جمهوری برسد و حالا بیشتر این ایالتها با پی بردن به اشتباه تاریخی سال ۲۰۰۸ تلاش دارند از تکرار آن جلوگیری کنند که این موضوع امید بسیاری برای انتخاب میت رامنی بعنوان چهل و پنجمین رییس جمهور ایالات متحده آمریکا در هفته آینده ایجاد کرده است. بدون تردید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نقشی تعیین کننده در بسیاری از تحولات جهانی دارد و با توجه به قرار گرفتن ایران در مرکز توجهات جهانی، این دوره از انتخابات ریاست جمهوری برای ما ایرانیان در تمام دنیا بسیار حساس تر خواهد بود. شرایط باز سیاسی در آمریکا هم این فرصت را حتی برای مهاجران به این کشور فراهم می کند تا بتوانند در آینده سیاسی این سرزمین سهیم باشند. ار این رو یکی از اولویت های کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در ماه های اخیر تاثیر گذاری فعال در این انتخابات بوده است. در ایالتهای کلیدی چون ویرجینیا، ویسکانسین، فلوریدا و کلرادو حضور اعضای فعال کنفدراسیون در کنار کمپین جمهوریخواهان مشهود بوده است. در ادامه تصاویری از این سفر تاریخی را ببینید
No comments:

Locations of visitors to this page