August 16, 2013

حمله شدید توپخانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به خانواده فخرآورحمله سنگین توپخانه وزارت اطلاعات به خانواده فخرآور! امروز وبسایت رسمی خبری وزارت اطلاعات، بولتن نیوز، به شدت از دست من عصبانی به نظر می رسد! در صفحه اول اخبار ویژه سه خبر بر علیه من و خانواده ام جای گرفته است. نمیدانم این عصبانیت از جهت افشا شدن نقش "کلیدی" اینجانب رای تاریخی مجلس نمایندگان آمریکا برای تحریم نفت ایران است یا از افشا شدن نسبت خانوادگی نزدیکم با رضا شاه بزرگ. گفتم کلیدی جا دارد یک "روحانی مچچچکریم" بلند ختم کنید و این لینکهای مربوط به اخبار امروز وبسایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را ببینید. لینک آنها را اینجا می بینید: "دروغ تکراری فخرآور، این ضد انقلاب فراری برای خود نمایی!"، "فخرآور به چه علت رها اعتمادی را پسر باهوش و با استعداد ایرانی نامید؟!" ، و "عاقبت تلخ سید محمد حسینی، شومن و بازیگر سرسپرده به ضد انقلاب." البته آنقدر با عجله این تیتر ها را بستند که عکس خواهر کوچکم سایه را به جای خواهر بزرگم مهلقا در تیتر نشاندند

No comments:

Locations of visitors to this page