June 25, 2016

نسخه پی دی اف از دو فصل نخست کتاب رفیق آیت الله، هدیه نویسنده و ناشر کتاب به ایرانیان

پس از مدت ها انتظار و در پی درخواست هزاران نفر از هموطنان ایرانی عزیز که در داخل کشور امکان دسترسی به کتاب رفیق آیت الله را نداشتند، نسخه پی دی اف از ۱۴۰ صفحه نخست این کتاب که شامل پیشگفتار، فصل های یک و دو و همچنین صفحاتی از فصل سوم کتاب رفیق آیت الله می باشد، به عنوان هدیه از طرف نویسنده و ناشر کتاب به طور رایگان در اختیار همگان قرار گرفت. همچنین از طریق فیسبوک رسمی امیرعباس فخرآور و یا وبسایت رسمی این کتاب می توانید در جریان آخرین اخبار در مورد کتاب رفیق آیت الله قرار گیرید. نسخه پی دی اف کتاب را نیز می توانید از صفحه رسمی تلگرام کتاب رفیق آیت الله دانلود کنید. با این توضیح که دیگر لینک های اینترنتی که ادعا می کنند نسخه پی دی اف کتاب را در اختیار دارند، قابل اعتماد نمی باشند و در بیشتر موارد ویروس طراحی شده توسط رژیم هستند

No comments:

Locations of visitors to this page